Boldenone na definicje

W przypadku wybrania opcji Utwórz nowy serwer nie wprowadzasz w tym miejscu istniejącej nazwy i hasła. If you selected Create a new server , you aren't entering an existing name and password here. Podajesz nową nazwę i hasło, które definiujesz teraz do użycia w przyszłości podczas uzyskiwania dostępu do bazy danych. You're entering a new name and password that you're defining now to use later when you access the database. W przypadku wybrania wcześniej utworzonego serwera zostanie wyświetlony monit o hasło do już utworzonego konta użytkownika administracyjnego. If you selected a server that you created previously, you'll be prompted for the password to the administrative user account you already created.

Boldenone na definicje

boldenone na definicje

Media:http://buy-steroids.org